PPHU Anmax Marek Młodnicki
tel. 81 516 15 15
biuro@anmax.pl

Unia Europejska

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

Instytucja pośrednicząca:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i innowacje

Działanie:

1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Nr projektu:

09.09-WND-RPLU.01.02.00-06-189/10

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. Anmax Marek Młodnicki poprzez zakup innowacyjnych maszyn

Poziom dofinansowania:

60%

Maszyny zakupione:

  • koparko-ładowarka CAT 432E
  • minikoparka gąsiennicowa 302.5 CAT

Rok produkcji 2011

ul. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce
tel./fax 81 516 15 15
biuro@anmax.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013